Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

LoveIsEverything
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot vialiliowadusza liliowadusza
LoveIsEverything
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
LoveIsEverything
9237 a20d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
LoveIsEverything
6391 4d34 500
Reposted fromrol rol viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
LoveIsEverything
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
4136 8f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 23 2015

LoveIsEverything
8957 28e3
Reposted fromblackhole blackhole

June 21 2015

LoveIsEverything
4971 9854
Reposted fromaamu aamu
LoveIsEverything
5001 c8d9
Reposted fromktosiowa ktosiowa
LoveIsEverything
5004 cb66
Reposted fromktosiowa ktosiowa
LoveIsEverything
5007 a4a0
Reposted fromktosiowa ktosiowa
LoveIsEverything
Kobiety lubią jasne sytuacje.
Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frompieprzycto pieprzycto
LoveIsEverything
5035 f416
Reposted fromktosiowa ktosiowa
LoveIsEverything
5036 05de
Reposted fromaamu aamu

April 28 2015

LoveIsEverything
Żaden ogień, żaden niepokalany blask czystości nie dorównuje temu, co człowiek może nagromadzić w tajnikach swego serca.
— F. Scott Fitzgerald "Wielki Gatsby"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaterriblelove terriblelove
LoveIsEverything
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viaterriblelove terriblelove
LoveIsEverything
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i też nie mam sensu.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaterriblelove terriblelove
LoveIsEverything
6471 1adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaterriblelove terriblelove
7031 3946

why why why

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl