Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

LoveIsEverything
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaterriblelove terriblelove
LoveIsEverything

Pomiędzy tymi, którzy mogą spać, a tymi, którzy spać nie mogą, rozciąga się przepaść. To jeden z najgłębszych podziałów ludzkości.

— Stephen King - Bezsenność
Reposted fromoblivions oblivions vialiliowadusza liliowadusza
LoveIsEverything
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
LoveIsEverything
Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromeazyi eazyi vialiliowadusza liliowadusza
3698 cc24
Reposted fromKiro Kiro vialiliowadusza liliowadusza
LoveIsEverything
0162 ecb7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
0244 398d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
9421 b4f5 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

April 23 2015

LoveIsEverything
Switzerland by Ben Roberts
Reposted fromlifeless lifeless viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
LoveIsEverything
LoveIsEverything
6471 1adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
LoveIsEverything
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
1264 b544
Reposted fromSuzi Suzi vialiliowadusza liliowadusza
LoveIsEverything
5039 5332
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

March 28 2015

LoveIsEverything
7044 61ed
Reposted fromKaviah Kaviah viaschizofreniczna schizofreniczna
LoveIsEverything
8164 9613
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
8175 2454
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
LoveIsEverything
Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma.
— Wisława Szymborska
Reposted frommadeliine madeliine viaterriblelove terriblelove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl